JA till NATO

Partipolitiskt obunden intresseorganisation

Ja till NATO

Nej till NATO

”Den militära alliansfriheten ska vara en viktig del av den svenska utrikes och säkerhetspolitiken”

Sverige ska förbli militärt alliansfritt 

Sverige bör stå utanför NATO då alliansfrihet är det bästa ur säkerhetspolitisk synvinkel. Däremot menar vi att ett starkare nordiskt försvarssamarbete skulle vara till vår fördel.

Riksdagen:

”Det finns många fall då Sverige bör hjälpa till militärt i omvärlden, men ett Natomedlemskap innebär att vi kan tvingas in i krig och konflikter som vi vill stå fria från”

Resultatet om riksdagen hade röstat om ett svenskt natomedlemskap och samtliga ledamöter hade följt partilinjen.