JA till NATO

Partipolitiskt obunden intresseorganisation

Org.nr: 802525-5715

Dags för ett svenskt Natomedlemskap

Stödet för NATO bland svenska folket ökar i takt med att vår omvärld rustar upp och fler inser att Sverige i allt för lång tid nedprioriterat försvaret. Det tar lång tid att rusta upp det svenska försvaret och vi behöver säkerhet här och nu. Det är ett av flera starka argument för en svensk anslutning till Nato. Det finns i nuläget ingen majoritet i Sveriges riksdag för ett svenskt anslutande till Nato, det beror på Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas flykt från ansvar. 


Socialdemokraternas huvudargument för att stanna utanför är att alliansfriheten tjänat oss väl, hur kommer det sig då att man steg för steg urholkar den svenska alliansfriheten? Genom värdlandsavtalet och EU:s PESCO har vi visat vår omvärld hur alliansfritt Sverige egentligen är. 


Det finns de facto inget som heter Svensk alliansfrihet längre och det är skrämmande hur Socialdemokraterna utsätter oss för fara genom att låta Sverige stå utan hjälp från Nato. 


Sverigedemokraterna är inte mycket bättre själva. Majoriteten av deras väljare tror att det bästa för Sverige är att gå med i Nato, inklusive ett flertalet tunga politiker. Trots det väljer man att säga nej till Nato på riksplan. Man skulle nästan kunna tro att Sverigedemokraterna ignorerar majoriteten inom det egna partiet som står bakom ett svenskt Natomedlemskap. Jatillnato kräver ett svenskt anslutande till Nato, den svenska alliansfriheten existerar inte längre. Vi utsätter oss för stora risker genom att stå utanför Nato. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera