JA till NATO

Partipolitiskt obunden intresseorganisation

Org.nr: 802525-5715

Opinionsundersökningen

Jatillnato har ställt 2 frågor angående NATO till svenska befolkningen. Undersökningen startades 190517 och avslutades 190603, totalt har 1007 personer svarat på undersökningen. Denna undersökning bör tolkas med försiktighet och skall ses som en fingervisning vad Sveriges befolkning anser i NATO-frågan. Resultatet behöver inte nödvändigtvis vara representativt. Jatillnato har bedrivit insamlingen av resultatet men har inte påverkat resultatet, undersökningen har bedrivits hederligt och pålitligt. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera