JA till NATO

Partipolitiskt obunden intresseorganisation

Org.nr: 802525-5715

Argument för NATO

Vi kan inte försvara oss själva


I dagsläget kan inte Sveriges försvarsmakt försvara nationen som sig bör. Sedan kalla kriget har Sverige sett en försvarsslakt utan dess like, detta gör att vi idag maximalt kan försvara en koncentrerad plats i Sverige i max en vecka. Vi är utelämnade till att andra nationer vill hjälpa oss, inget som dem är skyldiga att göra. Vi har ett samarbete med NATO men får inte ta del av skyddet som ett medlemskap ger. 
"Ett Natomedlemskap är som brandförsäkring. Den behöver nästan aldrig utnyttjas, men alla har en ändå eftersom konsekvenserna av en brand är så katastrofala" - Jan Björklund

Nato avskräcker


Tröskeln för ett angrepp mot Sverige kommer avsevärt höjas om vi går med i NATO. Ser man på Natoländerna i Baltikum som innan inträdet i NATO varit föremål för ett reellt hot från Ryssland, till att bli mycket säkrare därför att man har världens militära stormakter bakom sig. Länderna står inte ensamma utan tillsammans med NATO. 

Ryssland ser redan Sverige som medlem

Sverige har ett otroligt tätt samarbete med NATO och detta gör att Ryssland troligtvis ser Sverige som medlem i praktiken. Vi får alltså konsekvenserna från Ryssland som ser oss som de facto medlemmar men får inte några av de säkerhetsgarantier som ingår i ett medlemskap. Sverige kan inte räkna med stöd från NATO.

Demokratierna i Nato

Sverige är en demokrati och värnar således om demokratiska värderingar runt om i världen. Varför skyddar vi då inte världens demokratier genom ett medlemskap i Nato? Går vi med i Nato visar vi solidaritet gentemot andra demokratiska stater och skyddar tillsammans demokratiska värderingar runt om i världen.

Motargument

Inget hot mot Sverige

En fullskalig invasion från Ryssland är inte trolig, men vid konflikter i området kring Östersjön kan Ryssland annektera exempelvis Gotland för dess oerhört bra strategiska placering i Östersjön. Genom ett medlemskap i NATO skyddar vi alla delar av nationen från angrepp och försvårar för exempelvis Ryssland att vinna ett krig. 


Det måste kosta mer än vad det smakar att invadera Sverige.Vi har redan skydd

Det finns politiska partier i Sveriges riksdag men även folk i allmänhet som anser att alliansfriheten tjänar oss väl, att det är den som gjort att vi undvikit att dras med i stora internationella krig. Det finns ett stort problem med att resonera på detta vis, det är inte nödvändigtvis alliansfriheten som gjort att vi hållit oss ifrån krig. Det är vår diplomati som gör att vi i 200 år har pratat med varandra istället för att dra vapen. Man kan jämföra med andra länder som var alliansfria under andra världskriget som till exempel Norge och Danmark, de invaderades och deras alliansfria hållning verkar inte spelat någon roll. Vi kan alltså inte med säkerhet avgöra om det är just vår alliansfrihet som bidragit till detta.

Det finns förespråkare som hävdar att Sverige redan har militärt skydd genom vårt medlemskap i EU, det är dock ett slag i luften. När Frankrike för första gången åberopade artikeln efter de första terrorattackerna 2015 så möttes man av ett mycket svagt gensvar. Artikeln är dels inte särskilt känd för allmänheten eller särskilt bra. Sverige behöver en militär försvarsallians som är att lita på, vi måste stå beredda ifall kriget kommer och måste kunna bemöta hot från andra nationer med ett trovärdigt försvar.

Alliansfriheten

Provokation mot Ryssland

Sverige kan inte låta bli att fatta viktiga beslut som rör rikets säkerhet för att undvika att provocera Ryssland. Vi bestämmer själva över vår säkerhetspolitik och ska inte låta oss skrämmas.

Sverige förlorar sin självständiga röst

De facto att Norge fortsatt kan medla i konflikter såsom Israel/Palestina trots att landet är medlem i NATO bevisar att Sverige fortsatt kan medla självständigt även med ett medlemskap i NATO.

Tvingas strida för andra

Samtliga NATO-länder måste vara överrens om en instats och varje enskilt medlemsland bestämmer själv över vilka resurser man vill bidra med.  Det är inte möjligt för en annan nation att avkräva att Sverige skall stödja med soldater. 

Kostar miljarder

NATO har en vision om att alla medlemsländer skall ge landets försvar 2% av landets samlade BNP, det är dock långt ifrån alla länder som lägger 2%. Våra nordiska grannländer ligger på ungefär samma nivå som oss. Hur mycket skulle det inte kosta att skydda oss om vi väljer att stå utanför NATO?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera